Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

БАПГ публикува своето четвърто "Комюнике за ангажираност"

08/02/2023

БАПГ представи своето трето „Комюнике за ангажираност“ (COE) към Глобалния договор на ООН. С него еднозначно потвърждава подкрепата си за Глобалния договор на ООН и неговите десет принципа в областта на правата на човека, трудовите норми, околната среда и борбата с корупцията.

Асоциацията ще продължи да подкрепя и да развива тези принципи за насърчаване на по-благоприятна търговска среда на пазарана природен газ и развитие на лоялна конкуренция, прозрачност и отворен достъп в енергийния сектор и в частност на пазара на природен газ.

В четвъртото Комюнике за ангажираност са описани дейностите, които Сдружението е извършило в подкрепа на Глобалния договор на ООН и неговите десет принципа в областта на правата на човека, трудовите норми, околната среда и борбата с корупцията. В периодичния доклад са представени нашите действия, насочени към постоянно подобрение на внедряването и прилагането на принципите на Глобалния договор в стратегията, културата и всекидневните дейности на Асоциацията. Ние също се ангажираме да споделяме информация за нашите дейности в тези области с нашите членове и други заинтересовани страни, използвайки нашите канали за комуникация, а именно уебсайт, платформи за социални медии и публикации.

Комюникето на БАПГ е публикувано на уебсайта на Глобалния договор на ООН.