Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Членовете на БАПГ посетиха подземното газово хранилище в „Чирен“

07/06/2022

На 03 юни 2022 г. във Враца се проведе годишното редовно Общо събрание на БАПГ.

Мероприятието бе открито от Председателя на Асоциацията г-н Светослав Иванов, който приветства участниците и докладва отчета за дейността на Управителния съвет и основните направления на дейността за периода 2022-2024 г.

По време на заседанието бе приет годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г., бе разгледано и одобрено изпълнението на отчета на бюджета за 2021 г. и плана на бюджета на Сдружението за 2022 и 2023 г., отчета на Контролния съвет за 2021 г. и отчета за дейността на "Български газов център" ЕАД за 2021 г.

По време на 69-то заседание на Управителния съвет на БАПГ, което се състоя в същия ден и на същото място бе взето решение, макар и не с единодушие, за изпращане на предложение за изменение предложение за изменение на Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, бе представен доклад от г-н Мартин Бояджиев относно участието му в Международна експертна конференция в Опатия, Република Хърватска, 11-13 май 2022 г. На уеб сайта на Асоциацията ще бъдат представени презентациите от събитието. Г-н Бояджиев представи и напредъка по разработваната от "Български газов център" ЕАД тема „Изследване на режим на работа на горивна клетка“. Одобрено бе направеното предложение за промяна в състава на Съвета на директорите на „Български газов център“ ЕАД.

В техническата част на мероприятието членовете на Асоциацията посетиха подземното газохранилище „Чирен“, с. Чирен, обл. Враца. Газохранилището се използва за покриване на сезонната неравномерност в потреблението на природен газ в страната и е един от инструментите за гарантиране на сигурността на газовите доставки. То е с капацитет на активен газ около 550 млн. m3/годишно.

Работата на газовото хранилище започва през август 1974 г. с трансформирането на изтощеното находище в газово хранилище и единственото на територията на България. В газохранилището работят 24 експлоатационни сондажа, компресорна станция с обща инсталирана мощност 10 MW и технически съоръжения, необходими за осигуряване на нагнетяването, добива и качеството на съхранявания газ. Експлоатацията на газовото хранилище е циклична, като периодът за нагнетяване на природен газ е през месеците април – октомври, а периодът за добив е през месеците ноември – март.

Най-големият добив на природен газ, осъществен от газовото хранилище за един сезон възлиза на 390 млн. m3. Добивът зависи от потребностите на пазара в страната. Максималният денонощен добив, достигнат по време на газовата криза през януари 2009 г., поддържан в продължение на две седмици е 4,2 млн. m3/ден

Председателят на БАПГ отправи сърдечни благодарности към ръководството на „Булгартрансгаз” ЕАД за чудесната организация и любезното домакинство!

Снимки от мероприятието са приложени в галерията.


Галерия