Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Покана за участие в годишно редовно заседание на Общото събрание на БАПГ през 2021 г.

16/08/2021

На 17 септември 2021 г. от 12:00 ч. в заседателна зала "Аудиториум" в административната сграда на „Овергаз”, находяща се на ул. „Филип Кутев” №1, гр. София ще се проведе годишното редовно заседание на Общото събрание на БАПГ.

Дневният ред на редовното Общо събрание е:

I.        Приемане на отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2020 г.

II.        Приемане на отчет на Контролния съвет за дейността на Сдружението през 2020 г.

III.        Приемане на основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2021 г.

IV.        Приемане на отчет на бюджета на Сдружението за 2020 г., актуализация на бюджета за 2021 г. и проект на бюджет за 2022 г.

IV.        Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2020 г.

VI.        Други.

1.         Представяне на Отчет за дейността на „Български газов център” ЕАД за 2020 г.

 2.       Изменение на Устава на Сдружението.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден в 13:00 ч. при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред може да намерите на адреса на Сдружението – гр. София, ул. „Филип Кутев” №1. Участието се извършва след предварителна регистрация на имейл secretariat@naturalgas.bg до 31 август 2021 г.