Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

БАПГ престави трето "Комюнике за ангажираност"

27/01/2021

БАПГ представи своето трето „Комюнике за ангажираност“ (COE) към Глобалния договор на ООН. С него еднозначно потвърждава подкрепата си за Глобалния договор на ООН и неговите десет принципа в областта на правата на човека, трудовите норми, околната среда и борбата с корупцията.

Асоциацията ще продължи да подкрепя и да развива тези принципи за насърчаване на по-благоприятна търговска среда на пазарана природен газ и развитие на лоялна конкуренция, прозрачност и отворен достъп в енергийния сектор и в частност на пазара на природен газ.

В третото Комюнике за ангажираност са описани дейностите, които Сдружението е извършило в подкрепа на Глобалния договор на ООН и неговите цели и принципи в периода 2019 - 2020 г. Всички те неминуемо допринасят за успешно постигане на новата „зелена“ реалност - конкурентна, нисковъглеродна и кръгова икономика в Европа с хоризонт 2050 г.

Комюникето на БАПГ е публикувано на уебсайта на Глобалния договор на ООН.