Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Проведени заседания на Управителния съвет и извънредно Общо събрание

05/10/2020

На 17 септември 2020 г. във Варна се проведе 61-то заседание на Управителния съвет на Българска асоциация Природен газ. Домакин на срещата бе г-жа Венета Райкова, изп. директор на "Аресгаз" ЕАД.

 

В рамките на срещата бяха приети годишния финансов отчет и доклада за дейността за 2019 г. на „Български газов център“ ЕАД. Изпълнителният директор на Центъра г-н Мартин Бояджиев представи предложения за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през изминалата година и за избор на регистриран одитор за 2020 г. Председателят на УС г-н Светослав Иванов представи за одобрение оценката и правилата по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Членовете на Организацията обсъдиха и редица текущи въпроси, включително постъпили заявления за членство, включване на газовия център в международна издателска система, промяна в адреса на БАПГ.

 

В предложенията за допълнение на дневния ред бяха разгледани и одобрени темите за присъединяване на БАПГ към европейския «Алианс чист водород», създаване на профил в професионалната мрежа LinkedIn, изпращане на писмо до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с предложение за потенциални мерки за изграждане на зарядна инфраструктура за алтернативни горива чрез мрежа от метан станции по основните първокласни пътища и магистрали.

След заседанието на Управителния съвет се състоя и извънредно заседание на Общото събрание на БАПГ, по време на което бяха освободени членове на УС. На тяхно място не бяха избрани нови и бе намален съставът на членовете на управителния съвет - от 9 на 7 лица.

 

Снимки от мероприятието може да разгледате в галерията, а протоколите от заседанията на извънредното Общо събрание и на Управителния съвет можете да се запознаете в секцията за членове на уебсайта.


Галерия