Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Комитети

"Устойчиво развитие"

Председател: Никола Делев, „Овергаз Мрежи" АД

Целите на Комитета "Устойчиво развитие" са в съответствие с приетите принципи от Европейския съвет през 2005 г. за устойчиво развитие. Тези принципи включват трайната необходимост от поощряване на икономическия просперитет, основан на иновационна, конкурентоспособна и екологично ефективна икономика, опазване на околната среда и подобряване на качеството й, от насърчаване на справедливостта и социалното сближаване в солидарност с останалата част от света. По конкретно целите са:
1. Да работи за отчитане на потенциала на газификацията за постигане на националните цели "20-20-20" за ограничаване на климатичните промени.
2. Да работи за изграждането на устойчива среда чрез разработване и стимулиране развитието и внедряването на екологични и енергоефективни технологии с използването на природен газ.