Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Комитети

"Сигурност на газоснабдяването"

Председател: Момчил Момчилов, изпълнителен директор, Севлиевогаз - 2000" АД

Целите на Комитета са:
1. Да разработи и предложи детайлен и актуален антикризисен механизъм с различни сценарии за ограничителен режим във варианти - при пълно или частично прекъсване на доставките.
2. Да подготви предложение за точното определяне на категориите защитени потребители (битовите, както и болници, училища, детски градини и други), в съответствие с европейската Директива за гарантиране сигурността на доставките на природен газ.