Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » За БАПГ

История

Как се роди идеята за БАПГ?
Идеята за създаването на нашата асоциация се ражда в началното на 90-те години, когато България се намира в тежка икономическа криза. Особено сериозно е положението в енергийния сектор, където държавата търпи големи разходи и не използва достатъчно ефективно енергийните си ресурси. Режимът на тока и недостигът на гориво са сред основните проблеми, които бележат ежедневието на българското общество през този период. Същевременно, използването на твърди и течни горива като основни енергийни ресурси водят до тежко замърсяване на околната среда.

В тези трудни условия, природният газ се очертава като алтернативен и природосъобразен енергиен ресурс с широк спектър на употреба. Въпреки това, газификацията на страната е възпрепятствана по ред причини: липса на държавна политика, стимулираща използването на по-ефективни и екологично чисти енергоизточници; отсъствие на актуализирана нормативна база; монопол върху газовия пазар и цената на синьото гориво; неефективна инвестиционна политика; липса на достатъчна и публична информация за предимствата от използването му и др.

Кой постави началото?
Съзнавайки необходимостта от спешни и координирани действия за справяне със ситуацията, група ентусиасти в състав: Атанас Кръстанов, Петър Гьошев, Иван Димитров, Любен Машкин и Стоян Стоянов, инициират през 1994 г. създаването на сдружение на фирми и лица, ангажирани в газовата индустрия у нас. Така те поставят началото на Асоциация „Природен газ”. През 2008 г. Общото събрание на Асоциацията я преименува на Българска асоциация Природен газ (БАПГ), както е известна и днес.

Какво постигнахме?

За тези 25 години ние успяхме да са утвърдим като водеща браншова организация със силни позиции както на национално, така и на международно ниво.

В национален мащаб сме най-активните инициатори на промени в нормативната уредба, отнасяща се до природния газ. Това стана факт чрез постоянни контакти с органите на държавната администрация и пряко участие на наши експерти в процесите на подготовка, изменение и допълнение на нормативни документи и стратегии.

В международен план асоциацията участва редовно с доклади и презентации в ежегодните Семинари по екология, в енергийни форуми, ТК 234 “Газоснабдяване” на Европейската комисия по стандартизация, Сектор Форум газ и други събития, засягащи използването на синьото гориво.