Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало »

За БАПГ

Асоциацията е учредена през 1994 г. и обединява както юридически, така и физически лица, които са решили да развиват газовата индустрия в България. Активната ни дейност през годините ни спечели много нови приятели и членове и към началото на 2013 г. в БАПГ обединяваме 34 юридически и 16 физически лица.

Кои са нашите цели:

- Да представляваме и защитаваме общите интереси на нашите членове;
- Да осигурим високо качество на услугите в бранша;
- Да утвърдим добри практики в отрасъла;
- Да повишаваме корпоративната отговорност в бранша;
- Да насърчаваме иновативността в сектора на природния газ;
- Да насърчаваме ефективното използване на природния газ;
- Да създадем условия за повишаване на качеството на подготовка на кадрите в отрасъла.

За да постигнем тези цели, ние:

- Участваме в разработването на национални програми за цялостна газификация на страната;
- Участваме в разработването на съвременни технически нормативи и стандарти;
- Предоставяме на компетентните държавни органи съгласувано мнение на членовете си по проекти за нормативни актове и решения за стопанска дейност в областта на газификацията;
- Осигуряваме компетентни юридически и професионални консултации.
- Подпомагаме обучението, квалификацията и преквалификацията на специалисти в сектора;
- Организираме конференции, семинари, специализирани изложения и др.;


Структура

Прочетете повече

История

Прочетете повече

Членове

Прочетете повече

Управителен съвет

Прочетете повече

Допълнителни документи
1395477800_ustav_bang-_2011.pdf