Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Новини

01/07/2010

Нова енергийна стратегия на ЕС

БАПГ изпрати писмо до Генерална дирекция „Енергетика” на Европейската Комисия с предложение за включването на газификацията сред приоритетите на новата енергийна стратегия на ЕС за периода 2011-2020г.
Прочетете повече

29/06/2010

Писмо до Агенция „Митници” във връзка с Наредба № 3

БАПГ изпрати писмо до Директора ма Агенция „Митници” във връзка с прилагането на Наредба №3 на Министерството на Финансите. В писмото повдигаме въпроси относно неяснотата на някои термини в наредбата, които затрудняват прилагането й от страна на газоразпределителните дружества.
Прочетете повече

21/06/2010

БАПГ прие нови членове!

Семейството на Българска асоциация „Природен газ" продължава да се увеличава. На редовно заседание на Управителен съвет на Асоциацията, проведено на 04 юни 2010 г., за пълноправни членове на БАПГ единодушно бяха приети фирмите „Черноморска технологична компания" АД и „Правецгаз-1" АД. Поздравяваме ги с "Добре дошли!" и си пожелаваме успешна и ползотворна съвместна работа!
Прочетете повече

24/03/2010

Иван Дреновички и Серджо Пантано са новите членове на Управителния съвет на БАПГ

Изпълнителните директори на „Булгартрансгаз” ЕАД, г-н Иван Дреновички и на „Рила газ” АД, г-н Серджо Пантано бяха избрани за членове на Управителния съвет на Българската асоциация природен газ (БАПГ). Те заемат местата на г-н Ангел Семерджиев и г-жа Галя Новакова. Решението бе взето по време на редовното годишно Общо събрание на Асоциацията на 13 март 2010 година.
Прочетете повече

03/03/2010

Трети Национален Семинар "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Правна Кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” организира на 15-16 март в София  Трети Национален Семинар на тема: “Практически проблеми на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки. предстоящи промени в закона за обществените поръчки” - 15-и и 16-и март 2010 г., гр. София. За членовете на БАПГ има 15% отстъпка от таксата за участие.
Прочетете повече

03/03/2010

Редовното Общото събрание на БАПГ

Редовното заседание на Общото събрание на БАПГ за 2010 г. ще се проведе на 13 март в хотел Regent, Рим.
Прочетете повече

18/12/2009

Проект за изменение на Наредба за регулиране на цените на природния газ

БАПГ информира министъра на финансите Симеон Дянков относно нередностите в проекта на ДКЕВР за изменение на Наредбата за регулиране на цените на природния газ. В писмото до министъра  г-н Сашо Дончев изрази възражение срещу предложените промени, които са в директно противоречие с националното и европейско законодателство и възпрепятстват либерализацията на българския газов пазар.
Прочетете повече

18/12/2009

Писмо до БСК относно нуждата от насърчаване на енергийната ефективност в България

БАПГ се обърна към Българска стопанска камара за съдействие за промяна в  националното законодателство с цел стимулиране на енергийната ефективност в страната. В писмото се подчертава нуждата от спешна промяна в Закона за обществените поръчки, както и от въвеждането на данъчни стимули за насърчаване на газификацията.
Прочетете повече

23/11/2009

Конференция за приложението на природния газ в транспорта

На 25 ноември 2009 година, сряда, от 10.30 часа в зала „Арена" на хотел „Арена ди Сердика" в столицата ще започне международната конференция „Синьо гориво за синьо небе". Във форума ще участват специалисти от Газпром, Е.ОН Рургаз, Организацията на обединените нации, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на околната среда и водите, Българска асоциация Природен газ, Столичен Автотранспорт ЕАД и други.
Прочетете повече

17/11/2009

БАПГ откри свой център за квалификация

В собствен Газов център  Българската асоциация за природен газ (БАПГ) ще обучава, квалифицира и сертифицира специалистите от всички области на газовия бранш в страната.
Прочетете повече