Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Новини

07/02/2011

Проекти на Указания за определяне цената за пренос на природен газ по ГРМ и Указания за определяне ц

На 11.02.2011 г. /петък/ в сградата на ДКЕВР ще се проведе обсъждане на проектите на Указания за определяне цената за пренос на природен газ по газопреносната мрежа и Указания за определяне цената за съхранение на природен газ.
Прочетете повече

03/02/2011

Отговор от Агенция „Митници” във връзка с Наредба № 3

Организиране на работна среща с представители на Агенция "Митници" за обсъждане на специфични проблеми по повод прилагането на Наредба № 3 от 19.02.2010 г.
Прочетете повече

01/02/2011

Четвърти Национален Семинар на тема: “Участие в проекти финансирани от фондовете на ЕС"

Четвърти Национален Семинар на тема: “Участие в проекти финансирани от фондовете на Европейския съюз – актуални процедури по ОП „Конкурентоспособност” и „Програмата за развитие на селските райони”. Конкретни проекти за изпълнение по програмите за 2011 г. Нормативни правила при възлагането на дейности по проекти финансирани от фондовете на ЕС”
Прочетете повече

25/01/2011

Становище на БАПГ по проекти на "Булгартрасгаз" ЕАД

Становище на БАПГ по проекти на "Правилата за работа с потребителите на газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД" и "Правила за работа с потребителите на подземно газохранилище Чирен"
Прочетете повече

16/12/2010

Нов форум за природен газ

Българска асоциация „Природен газ” разработи форум, посветен изцяло на екологичното синьо гориво.
Прочетете повече

16/11/2010

Трети Национален Семинар: “Участие в проекти в енергетиката, инфраструктурата и строителството"

Покана за участие в Трети Национален Семинар: “Участие в проекти в енергетиката, инфраструктурата и строителството – Финансирани от фондовете на  Европейския съюз. Актуални процедури по ОП „Регионално развитие”, „Околна среда”, "Конкурентоспособност”, „Транспорт” и „Развитие на селските райони”. Нормативни изисквания към изпълнението на проектите”
Прочетете повече

02/09/2010

Пети Национален Семинар “Последни промени в Закона за обществените поръчки"

Пети Национален  Семинар “Последни промени в Закона за обществените поръчки. Практически проблеми на процедурите за възлагане, изпълнение и обжалване на обществените поръчки”
Прочетете повече

15/07/2010

Втора годишна конференция „Интелигентно управление на паркове и пазар на горива и услуги”

На 21 юли 2010 г. в София, в Центъра за образование и култура „Илиев” ще се проведе втора годишна конференция „Интелигентно управление на паркове и пазар на горива и услуги”. Организатор на събитието е Юкономикс EООД.
Прочетете повече

15/07/2010

Четвърти Национален Семинар "Практика на обществените поръчки"

БАПГ Ви информира, че на 23 и 24 юли 2010 г. в гр. София ще се проведе Четвърти Национален Семинар "Последни промени в Закона за обществените поръчки. Практически проблеми на процедурите за възлагане, изпълнение и обжалване на обществени поръчки". Семинарът се организира от Правна Кантора "Лега Консултинг".
Прочетете повече

08/07/2010

Предоставяне на информация на крайни продажни цени на природен газ и реализирано количество

Във връзка с получено писмо от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), бихме искали да Ви напомним, че в срок до 15.07.2010 г. газоразпределителните дружества трябва да представят данни за крайни продажни цени, с включена цена на Общественият доставчик, по които е продаван природен газ, както и продадените количества природен газ по групи и подгрепи потребители за I-во и II-ро тримесечие на 2010 г.
Прочетете повече