Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Новини

17/04/2012

XII Национален семинар "Практиката на обществените поръчки"

На 7 и 8 май 2012 г., в х-л “Сити Бест Уестърн”, гр. София, ще се проведе дванадесети Национален семинар "Практиката на обществените поръчки"
Прочетете повече

06/04/2012

Редовното годишно Общо събрание на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ „ПРИРОДЕН ГАЗ”,

Редовното заседание на годишното Общо събрание на БАПГ за 2012 г. ще се проведе на 18 май /петък/ в хотел Danubius Gellert, гр. Будапеща, Унгария от 10:00 ч.
Прочетете повече

30/03/2012

Писмо от МРРБ за необходимостта от актуализиране на Наредба № 8 от 1999 г.

На 15 март БАПГ получи писмо от г-н Добромир Симидчиев, Зам.-министър на МРРБ в което се изразява необходимостта от актуализиране на Наредба №8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.
Прочетете повече

07/03/2012

Проект на Правила за предоставяне на достъп до ПГХ „Чирен”

Във връзка със задължението за осигуряване на прозрачен и равнопоставен достъп до съоръженията за съхранение на природен газ, произтичащи от Регламент (ЕО) 715/2009 и Закона за енергетиката, „Булгартрансгаз” ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ „Чирен”, е разработила проект на Правила за предоставяне на достъп до ПГХ „Чирен”.
Прочетете повече

07/03/2012

Доклад за неконвенционален газ в Европа

На 27 януари 2012 г. Европейската Комисията публикува доклад, в който е направено проучване на лицензионните и разрешителни процедури за  проекти за проучване и добив на шистов газ.
Прочетете повече

06/03/2012

Информация относно престъплението "подкуп на чуждо длъжностно лице"

Р България е ратифицирала конвенцията на Организацията за икономическо сътрудническво и развитие (ОИСР) за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в  международните търговски сделки.
Прочетете повече

25/02/2012

Първа среща на Комитет Метрология

На 27 февруари (петък) от 15:00 ч. в офиса на „Газтехника” ЕООД ще се проведе първата среща на новосъздадения Комитет Метрология. Негов председател е Григор Филков, изп. директор на компанията-домакин. Сред основните задачи на Комитета са анализ и предложения по: 1) предлаганата промяна в Закона за измерванията и наредбите към него в частта му за природния газ и 2) предлаганите промени в нормативната уредба за техническия надзор.
Прочетете повече

03/02/2012

Оперативен щаб следи газоснабдяването в страната и транзита на природен газ

В Министерството на икономиката енергетиката и туризма е създаден оперативен щаб с участието на представители и на "Булгартрансгаз" ЕАД и "Булгаргаз" ЕАД, който ще следи обстановката и ще предприема необходимите мерки за обезпечаване сигурността на газоснабдяването в страната и транзита на природен газ през територията на България.
Прочетете повече

01/02/2012

Бюлетин от дискусионния форум "Законът за енергетиката - гаранция за свободен пазар"

На 8 декември 2011 г. се състоя дискусионният форум "Законът за енергетиката - гаранция за свободен пазар". Той бе организиран от сайта 3e-news.net, Българска стопанска камара и Института за енергиен мениджмънт със съдействието на Информационното бюро на Европейския парламент в България и под патронажа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Прочетете повече

01/02/2012

Бюлетин от дискусионния форум "Шистовият газ - енергийна алтернатива или заплаха за околната среда

Дискусионният форум "Шистовият газ - енергийна алтернатива или заплаха за околната среда" се състоя на 11 ноември 2011 г. в залата на Българската стопанска камара.
Прочетете повече